Mountains

Softwarový audit IT

Softwarový audit a management se věnuje především inventarizaci licencí ve firmě a neustálé aktualizaci hardware a software.

Služba Softwarový audit poskytuje oprávněným uživatelům potřebné informace o software a hardware rychleji, spolehlivěji, zcela automatizovaně a s minimálními nároky na obsluhu, implementaci a údržbu. Umožňuje ve velmi krátké době zavést efektivní správu software a hardware tak, aby probíhala s minimálním úsilím a maximálně šetřila prostředky firem. Softwarový audit je odborným názvem pro inventarizaci licencí ve firmě.

Provést audit znamená získat ze všech počítačů údaje o instalovaném software a množství instalovaných licencí. Ty se potom porovnají s počtem skutečně nakoupených licencí a případný rozdíl se vyřeší odinstalováním nadbytečných programů nebo dokoupením nových licencí. Softwarovým auditem získáte trvalý aktuální přehled o stavu software na Vaší počítačové síti a máte možnost přenést odpovědnost za protiprávní nakládání se software v rámci firmy až na koncové uživatele. Hlavním cílem softwarového auditu je legalizace veškerého software společnosti.

Služba Softwarový management navazuje na službu Softwarový audit. Jejím úkolem je zajištění přehledu při řešení problémů se správou softwaru a licenční politikou.

Za společnost INOWIT a.s. provádí softwarový audit IT certifikovaný auditor.

PŘEDNOSTI

 • přenáší zodpovědnost za instalovaný software na koncové uživatele
 • analyzuje využívání software a následně optimalizuje licenční hospodářství
 • zamezuje provozování nelegálního software a zabraňuje porušování autorských práv ve Vaší firmě
 • snižuje náklady při nákupu softwarových licencí a hardwarového vybavení
 • zamezuje nežádoucím aktivitám uživatelů, např. hraní her v pracovní době, zneužívání firemního Internetu, ukládání soukromých fotografií, hudebních nahrávek apod., které pouze zahlcují síť, zabírají místo na discích firemních počítačů a odvádějí pozornost od pracovních úkolů
 • zavádí trvalou evidenci počítačů, software, licencí, instalací, majetku a udržuje ji v aktuálním stavu

PŘÍNOSY

 • inventarizuje SW dle pořizovacích dokladů a licenčních ujednání
 • inventarizuje HW prostředky
 • navrhuje správu IT prostředků
 • navrhuje pravidla pro pořizování IT prostředků
 • zpracovává směrnice pro správu IT

Zavoláme vám

Zaujalo Vás některé z našich řešení, zanechte nám svůj kontakt a my se Vám ozveme.

Partneři