Mountains

Poradenství v oblasti IT

Ředitelé zodpovědní za informatiku či bezpečnost a manažeři IT oddělení musí neustále prokazovat přidanou hodnotu IT, posilovat jeho bezpečnost a zvyšovat přínos pro celou firmu.

VYŠŠÍ PŘIDANÁ HODNOTA IT PRO VAŠE PODNIKÁNÍ

 • Poradíme Vám s řízením informačních technologií a nastavením IT strategie.
 • Provedeme benchmarking a vyhodnotíme efektivitu výkonu vašich IT zdrojů či vašeho IT oddělení.
 • Vypracujeme ekonomické zhodnocení různých variant sourcingu vašeho IT. Na základě, regulatorních, bezpečnostních a byznys požadavků vybereme ty oblasti IT, které je možno outsourcovat.
 • Navrhneme a pomůžeme vám zavést IT standardy a nastavíme související politiky (například podle COBIT, ITIL, CMM).
 • Zhodnotíme vaši IT architekturu a pomůžeme vám s její definicí či redesignem.
 • Poskytneme vám podporu při stabilizaci informačních systémů, zlepšování procesů, výběru IT řešení či migraci dat.

DODÁNÍ IT PROJEKTŮ V PLÁNOVANÉM ČASE A S PLÁNOVANÝMI NÁKLADY

 • Podpoříme Vás při řízení IT projektů. Založíme a povedeme vaši projektovou kancelář.
 • Posoudíme stav vašich projektů a pomůžeme Vám řídit projektová rizika.
 • Poradíme Vám při výběru a implementaci ERP řešení.

POSKYTOVÁNÍ KVALITNÍCH A BEZPEČNÝCH IT SLUŽEB

 • Otestujeme zabezpečení a odolnost vašich informačních systémů proti útokům z vnitřního i vnějšího prostředí.
 • Provedeme penetrační test nebo jiné bezpečnostní prověrky.
 • Zanalyzujeme rizika související s provozem nebo změnou IT prostředí a doporučíme, jak snížit rizikové faktory.
 • Pomůžeme Vám nastavit procesy řízení bezpečnostních rizik.
 • Pomůžeme nastavit a zavést systém řízení informační bezpečnosti. Vytvoříme pro Vás bezpečnostní politiky a procedury.
 • Provedeme audit bezpečnosti prostředí IT.
 • Připravíme či posoudíme vaše havarijní plány, nastavíme postupy krizového řízení a pomůžeme vám s plánováním kontinuity provozu.

EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ IT A ZAJIŠTĚNÍ SOULADU S LEGISLATIVNÍMI A REGULATORNÍMI POŽADAVKY

 • Posoudíme shodu řízeného IT prostředí s nejrůznějšími standardy, legislativními požadavky, postupy best practice nebo s interně nastavenými politikami.
 • Otestujeme dokumentaci a procesy vašeho prostředí vzhledem k požadavkům IT Sarbanes-Oxley.
 • Pro společnosti působící v oblasti platebních karet provedeme prověrku souladu se standardem PCI DSS a navrhneme postupy jak dosáhnout souladu.
 • Pro vydavatele a výrobce platebních karet provedeme bezpečnostní prověrku procesu personalizace karet na základě standardu MasterCard GVCP.
 • Provedeme audit center sdílených služeb podle SAS 70.
 • Převezmeme roli vašeho interního auditu a z jeho pohledu zhodnotíme vaše IT prostředí.
 • Připravíme vás na získání certifikátů ISO 27000, ISO 20000 nebo SAS 70.

CO VÁM NAŠE SLUŽBY PŘINESOU?

 • Vylepšené postupy a standardy na základě ověřených metodologií, přizpůsobených konkrétní situaci ve vaší společnosti.
 • Nákladově efektivní a bezpečné IT prostředí, které odpovídá potřebám vaší společnosti.
 • Vysoce kvalitní výstupy, které s vámi vždy ověříme a dopracujeme podle vašich požadavků.
 • Přenos know-how našich profesionálů, kteří mají dlouholeté zkušenosti se standardy, metodologiemi a postupy best practice a jsou certifikováni v nejrůznějších oblastech (CISA, CISM, CISSP, CNA, OPST, CGEIT, PMP, Prince 2, ITIL).
 • Aplikované znalosti z českého i mezinárodního prostředí.
 • Spolupráci s odborníky pro konkrétní průmyslový sektor.
 • Osobní přístup ke všem úrovním řízení vaší společnosti.
 • Certifikát se jménem vaší společnosti.

Zavoláme vám

Zaujalo Vás některé z našich řešení, zanechte nám svůj kontakt a my se Vám ozveme.

Partneři