Mountains

Bezpečnostní audit IT

Bezpečnostní audit slouží k posuzování zranitelnosti informačních systémů, sítí a aplikací a navrhuje opatření k jejich lepší ochraně. Primárně je určen pro odhalení bezpečnostních incidentů, jako např. neplatné pokusy o přihlášení, odmítnutí přístupu atd. Zjištěné informace o chování systému či aplikace Vám také výrazně usnadní vyřešení některých funkčních problémů, neboť v rámci bezpečnostního auditu jsou mimo jiné zaznamenávány chybové a nestandardní stavy systému.

Služba Bezpečnostní audit je určena jak velkým, tak malým podnikům, které chtějí analyzovat bezpečnostní rizika své podnikové sítě, ošetřit je a navrhnout a zavést zásady bezpečnosti. Hlavním cílem modulu je vyhledat zranitelnosti ohrožující informační bezpečnost. Zranitelnosti jsou ohodnoceny podle míry rizika a ke každé je navrženo protiopatření, kterým je možné riziko zvládnout. Výsledkem bezpečnostního auditu organizace je zpráva o míře a efektivnosti dodržování bezpečnostních mechanismů schválených managementem za účelem ochrany aktiv.

Dále jde o celkové zhodnocení současného stavu bezpečnosti ve všech hlavních oblastech (klasifikace a kontroly aktiv, bezpečnostní politiky, řízení přístupu, zajištění kontinuity provozu atd.). Audit je prováděn dle konkrétních potřeb zákazníka. Vychází z podkladů pro hodnocení (bezpečnostní politika) a metodologie hodnocení (volba norem či standardů pro postupy hodnocení). Identifikována jsou silná a slabá místa v řízení bezpečnosti a zároveň je předložen návrh dalšího možného postupu řešení vybraných prioritních oblastí.

Za společnost INOWIT a.s. provádí bezpečností audit IT certifikovaný auditor.

PŘEDNOSTI

  • pomáhá řešit krizové situace
  • analyzuje přístupová práva a zabezpečuje přístup
  • analyzuje míru odolnosti systému vůči virům
  • navrhuje opatření a řešení identifikovaných zranitelných míst
  • zajišťuje nezávislý pohled na bezpečnost Vaší společnosti

PŘÍNOSY

  • ověřuje bezpečnost z hlediska vnitřních i vnějších sítí
  • zajišťuje bezpečnost komunikace
  • zvyšuje bezpečnost zálohování dat a jejich uložení

Zavoláme vám

Zaujalo Vás některé z našich řešení, zanechte nám svůj kontakt a my se Vám ozveme.

Partneři