Veřejný sektor


INOWIT má bohaté zkušenosti s vývojem a nasazováním IS pro státní správu a veřejný sektor. Charakter činností těchto institucí je nezřídka unikátní a je úzce svázán s legislativou daného státu. Proto je často nutné pro tyto instituce navrhnout a vyvinout aplikace tzv. „na míru“.

V poslední době sílí tlak na efektivitu těchto institucí, větší transparentnost, pružnost poskytování informací občanům a také na sdílení informací mezi jednotlivými institucemi. Veřejné instituce se snaží být občanům partnerem i pomocníkem a samy hledají cesty, jak komunikaci mezi občanem a úřadem, případně mezi úřady samotnými zjednodušit. Díky rozvoji informačních technologií je dnes mnohem jednodušší zpřístupnit část agend a informací přes internet, vytvářet samoobslužné zóny, sbírat informace v elektronické formě, integrovat databáze a analyzovat velké objemy dat. Procesy se stávají měřitelnými a auditovatelnými a zmenšuje se prostor pro chybné a/nebo podvodné chování.

Předností INOWITu je důkladná znalost procesů v mnoha státních a veřejných organizacích. Naši odborníci jsou pro klienta partnery v odborné sféře, zároveň však dokáží posoudit a navrhnout co nejefektivnější realizaci požadovaných funkčností.

Při návrhu a dodávce systémů klademe důraz hlavně na:

  • výkonnost, robustnost a spolehlivost systému
  • jednoduchost a intuitivnost ovládání pro uživatele
  • bezpečnost systému a zabezpečení ochrany údajů
  • integraci s dalšími informačními systémy

 

Poslání a vize

Naším prvořadým cílem je dlouhodobá spokojenost našich zákazníků. Uvědomujeme si, že k jejímu dosažení nestačí jen technická excelence našich řešení, ale i naše znalost potřeb zákazníků a účinná spolupráce založená na vzájemné důvěře. Věříme, že jejich uplatňování v praxi, nám umožní cílevědomě rozvíjet naši činnost ve prospěch zákazníků za vzájemně výhodných podmínek a umožní nám dosáhnout jejich dlouhodobou spokojenost.

Vize nám umožní dlouhodobé směrování k modernímu způsobu poskytování našich řešení, ať už klasickým licenčním způsobem, nebo v současnosti stále více se prosazujícím způsobem poskytování hotových řešení formou služeb. Od naplnění této vize si slibujeme dlouhodobou stabilitu naší skupiny a naši prospěšnost pro zákazníky.

HODNOTY

Rozumíme potřebám zákazníka a pomáháme mu je naplnit.

  • Chováme se férově a upřednostňujeme vzájemně výhodné řešení.
  • Podporujeme osobní angažovanost, proaktivitu a kreativitu a vytváříme pro ně prostor.
  • Naši profesionalitu rozvíjíme systematickým vzděláváním a sdílením znalostí.
  • Vytváříme pozitivní týmovou atmosféru a navzájem se podporujeme.