Průmysl a výrobní sektor


Informační systémy pro průmysl a výrobní sektor

Průmyslové a výrobní podniky jsou ve vztahu k IT v mnohém specifické. Investují nemalé prostředky do vývoje nových produktů, plánují jejich výrobu, zajišťují logistiku dodávek dílů od subdodavatelů, optimalizují skladové zásoby, řídí dodávky svých produktů na trh, atd. Předmět činnosti mnoha z nich je natolik specifický, že pro ně často nejsou dostupné odpovídající informační systémy. IT se přitom může stát jedním z prostředků, které pomáhají řídit a optimalizovat jednotlivé procesy.

Naše služby pokrývají řadu klíčových oblastí:

  • poradenství a konzultace,
  • řízení dodávky komplexních informačních systémů a aplikační integrace,
  • vývoj specifických modulů na míru,
  • plánování a řízení výroby,
  • aplikace pro řízení dopravy v kombinaci s GPS,
  • manažerské informační systémy,

Naše projekty můžeme rozdělit do několika oblastí:

Poradenství a aplikační integrace – příkladem může být naše spolupráce se společností Doprastav, kde působíme v roli aplikačního integrátora, pomáháme s definicí IT strategie i s výběrem vhodných řešení a řídíme implementaci komplexního integrovaného informačního systému.

Vývoj specifických produktů – příkladem je IS pro ŽELOS Trnava. ŽELOS je zaměřen na opravy a renovace železničních vozů a své služby nabízí klientům v rámci celé EU. Pro tuto společnost jsme navrhli a implementovali řešení, s jehož pomocí je možné efektivně plánovat výrobu, rozdělovat práci mechanikům, monitorovat náklady a vyhodnocovat jednotlivé zakázky. Po zavedení systému se výrazně zvýšila produktivita a ziskovost zakázek.

Řízení výroby – pro Strojárne Prievidza, a.s., jsme realizovali řadu aplikací pro řízení kusové a malosériové zakázkové výroby, obsahující moduly pro technickou přípravu, řízení a plánování výroby.

Řízení dopravy – pro Slovenský plynárenský priemysel jsme realizovali systémy on-line monitorování pohybu vozidel a podpory dispečinku. Systémy zároveň podporují automatické vykazování cest, kontrolu spotřeby pohonných hmot, ochranu vozového parku apod.

 

 

Poslání a vize

Naším prvořadým cílem je dlouhodobá spokojenost našich zákazníků. Uvědomujeme si, že k jejímu dosažení nestačí jen technická excelence našich řešení, ale i naše znalost potřeb zákazníků a účinná spolupráce založená na vzájemné důvěře. Věříme, že jejich uplatňování v praxi, nám umožní cílevědomě rozvíjet naši činnost ve prospěch zákazníků za vzájemně výhodných podmínek a umožní nám dosáhnout jejich dlouhodobou spokojenost.

Vize nám umožní dlouhodobé směrování k modernímu způsobu poskytování našich řešení, ať už klasickým licenčním způsobem, nebo v současnosti stále více se prosazujícím způsobem poskytování hotových řešení formou služeb. Od naplnění této vize si slibujeme dlouhodobou stabilitu naší skupiny a naši prospěšnost pro zákazníky.

HODNOTY

Rozumíme potřebám zákazníka a pomáháme mu je naplnit.

  • Chováme se férově a upřednostňujeme vzájemně výhodné řešení.
  • Podporujeme osobní angažovanost, proaktivitu a kreativitu a vytváříme pro ně prostor.
  • Naši profesionalitu rozvíjíme systematickým vzděláváním a sdílením znalostí.
  • Vytváříme pozitivní týmovou atmosféru a navzájem se podporujeme.