Mountains

Elektronická spisová služba INOWIT iSSL®

Elektronická spisová služba INOWIT iSSL®

Hledáte řešení Spisové služby, které splní veškeré požadavky vyplývající ze Zákona o archivnictví a spisové službě, případně jiných souvisejících zákonů a předpisů, včetně norem EU či jiných mezinárodních předpisů?

Elektronická spisová služba obstará efektivně široké spektrum úkonů prováděných s vašimi dokumenty - od vytváření, upravování, evidování přes vyhledávání, přijímání i odesílání až k úschově. Celá aplikace je v moderním designu a je plně webová a tím je docílená její jednoduchost v ovládání.
S tímto nástrojem lze snadno dostát povinnému využívání datových schránek a zároveň splnit všechny požadavky zákona o elektronických úkonech č. 300/2008 Sb., o archivnictví, spisové službě a autorizované konverzi dokumentů č. 300/2008 Sb.

"zajištění odborné správy dokumentů doručených i dokumentů vzniklých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností"

Elektronická spisová služba podporuje tyto činnosti:

 • vytváří, upravuje, eviduje a uchovává vlastní i doručené dokumenty (papírové i elektronické);
 • přijímá a odesílá papírové a elektronické dokumenty, podporuje komunikaci s datovými schránkami;
 • označuje dokumenty číslem jednacím, včetně dalších potřebných identifikačních znaků (elektronické značky, časová razítka, elektronické podpisy atd.);
 • předává a přiděluje dokumenty pro další zpracování a poskytuje kompletní přehled o pohybu a aktuálním stavu dokumentu;
 • eviduje termíny úkolů spojených se zpracováním dokumentu;
 • archivuje uzavřené dokumenty do spisů;
 • eviduje skartační lhůty;
 • Tvorba SIP balíčků pro národní archýv;
 • umožňuje vytváření tiskových sestav a statistik dle platných norem.

Hlavní výhody:

 • komplexní správa fyzických i elektronických záznamů;
 • shoda s legislativou, nařízeními a směrnicemi;
 • minimalizace rizika ztráty dokumentů;
 • efektivní vyhledávání informací;
 • zajištění dodržování lhůt pro vyřízení dokumentů;
 • úspora času a přehlednost při evidování dokumentu;
 • dostupnost informací pro procesy rozhodování a schvalování.

iSSL je plně v souladu se standardem Ministerstva vnitra a je certifikovaná podle souladu GDPR

Zavoláme vám

Zaujalo Vás některé z našich řešení, zanechte nám svůj kontakt a my se Vám ozveme.

Partneři