Mountains

Anonymizace smluv INOWIT iRAS®

Anonymizace smluv INOWIT iRAS®

Portálový systém Anonymizace je určený pro anonymizaci smluv ve smyslu Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je stanovena povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci v Informačním systému registru smluv (dále jen ISRS), provozovaném Ministerstvem vnitra ČR. Smlouvy podléhající výše uvedenému zákonu je nutné zveřejňovat s předem anonymizovanými citlivými osobními údaji. K této anonymizaci a následnému uveřejnění v ISRS slouží portálový systém Anonymizace smluv.

CO UMOŽŇUJE APLIKACE

 • Nahrání jakéhokoliv vybraného dokumentu ve formátu PDF
 • Práci v internetovém prohlížeči (vhodná pro počítače i tablety)
 • Začernění slov, textových bloků, obrázků nebo částí obrázků jedním kliknutím
 • Vytvoření libovolných obdélníků, kde se má obsah začernit
 • Vyhledávání dle vzorů nebo fulltextové vyhledávání
 • Odeslání dokumentu na server ke zpracování a příjem výsledného „plochého“ PDF dokumentu se začerněnými informacemi

VÝHODY

 • Není nutno instalovat žádný software
 • Žádné servisní poplatky
 • Minimalizace nákladů díky volbě tarifu
 • Garance vysoké dostupnosti služby – 99,5%
 • Hot-line pro technickou podporu
 • Možnost využít bezplatného testování aplikace

PŘÍNOSY

 • Z pohledu funkčnosti

  • Zvýšení efektivity procesu
  • Zvýšení produktivity obsluhy – úspora času
  • Snížení možnosti vzniku chyb
  • Snížení nákladů na tisk a skenování
  • Intuitivní ovládání aplikace
 • Z pohledu technologie

  • Jednoduché uživatelské rozhraní
  • Nezávislost na platformě
  • Architektura klient-server
  • Přístup pomocí webového prohlížeče
  • Aktualizace, technická podpora a hot line
 • Podporované prohlížeče

  • Mozilla Firfox
  • Google Chrom
  • Opera

Zavoláme vám

Zaujalo Vás některé z našich řešení, zanechte nám svůj kontakt a my se Vám ozveme.

Partneři