O společnosti

Naše společnost vznikla v roce 2009. Jsme konzultačně-softwarovou společností, která poskytuje své služby kromě České a Slovenské republiky i v dalších zemích. Jedná se především o poradenství v oblasti informačních systémů, analýz, návrh a vývoj komplexních IT řešení, systémovou integraci nebo outsourcing. Mezi naše klíčové zákazníky patří významné společnosti z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, státní správy a telekomunikací.

Hlavním předmětem naší činnosti je:

  • poradenství v oblasti informačních systémů,
  • analýz,
  • návrh a vývoj komplexních IT řešení,
  • systémová integrace,
  • dlouhodobá údržba dodaných řešení,
  • outsourcing

Poslání a vize

Naším prvořadým cílem je dlouhodobá spokojenost našich zákazníků. Uvědomujeme si, že k jejímu dosažení nestačí jen technická excelence našich řešení, ale i naše znalost potřeb zákazníků a účinná spolupráce založená na vzájemné důvěře. Věříme, že jejich uplatňování v praxi, nám umožní cílevědomě rozvíjet naši činnost ve prospěch zákazníků za vzájemně výhodných podmínek a umožní nám dosáhnout jejich dlouhodobou spokojenost.

Vize nám umožní dlouhodobé směrování k modernímu způsobu poskytování našich řešení, ať už klasickým licenčním způsobem, nebo v současnosti stále více se prosazujícím způsobem poskytování hotových řešení formou služeb. Od naplnění této vize si slibujeme dlouhodobou stabilitu naší skupiny a naši prospěšnost pro zákazníky.

HODNOTY

Rozumíme potřebám zákazníka a pomáháme mu je naplnit.

  • Chováme se férově a upřednostňujeme vzájemně výhodné řešení.
  • Podporujeme osobní angažovanost, proaktivitu a kreativitu a vytváříme pro ně prostor.
  • Naši profesionalitu rozvíjíme systematickým vzděláváním a sdílením znalostí.
  • Vytváříme pozitivní týmovou atmosféru a navzájem se podporujeme.