Mountains

iSSL - Elektronická spisová slžba

Elektronická spisová služba (iSSL)

Elektronická spisová služba obstará efektivně široké spektrum úkonů prováděných s vašimi dokumenty - od vytváření, upravování, evidování přes vyhledávání, přijímání i odesílání až k úschově. Celá aplikace je v moderním designu a je plně webová a tím je docílená její jednoduchost v ovládání.
S tímto nástrojem lze snadno dostát povinnému využívání datových schránek a zároveň splnit všechny požadavky zákona o elektronických úkonech č. 300/2008 Sb., o archivnictví, spisové službě a autorizované konverzi dokumentů č. 300/2008 Sb.

"zajištění odborné správy dokumentů doručených i dokumentů vzniklých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností"

Klíčové vlastnosti produktu:
• Dohledání potřebných dokumentů snadno a rychle pomocí filtru
• Předání uzavřených spisů a dokumentů do spisovny, předání zásilek a balíků do výpravny
• Při změně datového formátu opatří konverzi doložkou a zapíše do knihy konverzí
• Možnost podepisovat dokument LTV podpisem, pro ověření certifikátu upřednostněn OCSP protokol

Výhody a přínosy
• Předání a přidělení dokumentů a spisů dalším spisovým uzlům a funkčním místům
• Uložení a skartace pomocí skarřačních znaků a lhůt
• Tvorba SIP balčků pro národní archiv • Odesílá dokumenty poštou, elektronicky a datovou schránkou
• Možnost vkládat doložky konverze do vytvářeného dokumentu a možnost zápisu do knihy konverzí
• Automaticky kontroluje a doplňuje časová razítka a elektronické značky

iSSL je plně v souladu se standardem Ministerstva vnitra a je certifokovaná podle souladu GDPR

Zavoláme vám

Zaujalo Vás některé z našich řešení, zanechte nám svůj kontakt a my se Vám ozveme.

Partneři